Volume 9, Number 3:2758-4157;2016  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Huaping Wu, Jun Cheng, Wen Huang, Fenghe Li, Li Zhang, Xiang Li, Yu Zhao: The roles of phenotypic transformation of vascular smooth muscle cells regulated by AGEs in the thoracic aortic dissection in neonatal rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2758-2764. (Abstract IJCEP0021010, Full text PDF).

Kaiyao Hua, Bingkun Zhao, Jiali Jin, Hui Xu, Chenyang Wu, Dengfeng Li, Hongming Song, Jialu Song, Junyong Zhao, Lin Fang: SiRNA targeting LATS2 promotes proliferation and invasion in breast cancer cells by regulating the Hippo pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2765-2776. (Abstract IJCEP0022029, Full text PDF).

Bo Yang, Feng Cao, Hua Zhao, Jian Zhang, Bo Jiang, Qing Wu: Betanin ameliorates isoproterenol-induced acute myocardial infarction through iNOS, inflammation, oxidative stress-myeloperoxidase/low-density lipoprotein in rat. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2777-2786. (Abstract IJCEP0010219, Full text PDF).

Bo Yang, Bin Xu, Hua Zhao, Ya-Bin Wang, Jian Zhang, Chuan-Wei Li, Qing Wu, Yu-Kang Cao, Yang Li, Feng Cao: Protective effects of calycosin weakens coronary heart disease-induced inflammation in a pig model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2787-2794. (Abstract IJCEP0017211, Full text PDF).

Hao Sun, Jun Cai, Li Xu, Jiamei Liu, Mulei Chen, Meili Zheng, Lefeng Wang, Xinchun Yang: Expression of miR-21 is involved in myocardial infarction through the IL-6/STAT3 and Bcl-2/caspase-3 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2795-2802. (Abstract IJCEP0018859, Full text PDF).

Wenzhong Zheng, Jianbo Chen, Chong Liu, Jingcheng Zhou, Chuangzhi Zhu, Yuhong Zhu, Minghua Li, Longlong Fan, Yonggang Duan, Xianxin Li: Immature CD11c+ myeloid dendritic cells with inflammatory and regulatory cytokine profile in human seminoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2803-2819. (Abstract IJCEP0020565, Full text PDF).

Jinhua Qiu, Tong Cheng, Conglin Cheng, Xiaofeng Yin, Guicheng Du, Ningshao Xia, Bin Wang, Hongliu Qian: Extensive phagocytosis in non-viral-infected neurons observed in enterovirus A 71-infected cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2820-2830. (Abstract IJCEP0022293, Full text PDF).

Yong Tao, Jinmin Zhang, Erliang Kong, Shujun Pei, Yuming Sun, Huiting Di, Weifeng Yu, Feixiang Wu: Adhesion of leukocytes is involved in increased β-endorphin and elevated pain threshold in obstructive jaundice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2831-2840. (Abstract IJCEP0021902, Full text PDF).

Yijun Qi, Wendi Zhao, Zhengguang Wang, Xiangling Meng: Expression of Shh signaling pathway factors in gastrointestinal stromal tumor tissues and their associations with clinical pathological factors. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2841-2848. (Abstract IJCEP0020368, Full text PDF).

Qiufang Lian, Xianli Wang, Jianjun Mu, Fuqiang Liu, Zhao Wu: Role of miR-24 in myocardial fibrosis induced by angiotensin II. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2849-2856. (Abstract IJCEP0020725, Full text PDF).

Liang Wang, Ruilin Xue, Chengcao Sun, Cuili Yang, Yongyong Xi, Feng Zhang, Qiqiang He, Suqing Wang, Fang Zhao, Yadong Zhang, Dejia Li: SIRT1 regulates C2C12 myoblast cell proliferation by activating Wnt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2857-2868. (Abstract IJCEP0021008, Full text PDF).

Xin Pan, Siliang Zeng, Dehua Yu, Xing-lun Liang, Chengdong Ji, Boju Pan, Jialin Cai, Ying Wang, Yun Min, Wei Fang, Wanqing Liao: Variable domain of the heavy chain of heavy-chain antibody of the Rv0733 antigen of mycobacterium tuberculosis panned and identified from a nonimmune llama VHH phage display library. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2869-2878. (Abstract IJCEP0017102, Full text PDF).

Ye Li, Yan Shen: Casticin attenuates rheumatoid arthritis through PKC-NF-κB signaling in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2879-2887. (Abstract IJCEP0020105, Full text PDF).

Chuanjie Yang, Mingyue Yang, Zhijie Feng, Xiaodan Liu, Lingling Yin, Pingkun Zhou, Kuke Ding: Radiation modulated the interaction of IER5 protein and CDC25B promoter DNA in primary hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2888-2895. (Abstract IJCEP0019809, Full text
PDF).

Xiangdong Lu, Feng Si, Shouqing Zhang, Zhenrui Liu: Effect of miR-146a on glioma cell line proliferation in targeted-regulating MIF gene. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2896-2902. (Abstract IJCEP0018740, Full text PDF).

Shengsen Chen, Chong Huang, Kangkang Yu, Qingxia Ling, Ning Li, Jianming Zheng, Suxia Bao, Qi Cheng, Mengqi Zhu, Mingquan Chen: Fructose-1,6-bisphosphatase 1 can be a potential predictive marker for the prognosis of hepatocellular carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2903-2914. (Abstract IJCEP0020638, Full text PDF).

Da-Qing Jiang, Tian-Xiang Gu, Guang-Wei Zhang, Shuang Liu, Xue-Yuan Li: Intramyocardial injection of heart-derived extracellular matrix combined with cardiosphere-derived cells improves myocardial structure and function in rats with acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2915-2926. (Abstract IJCEP0020868, Full text PDF).

Najmunnisa Nasreen, Bhagyalaxmi Sukka-Ganesh, Judith A Johnson, Ruxana T Sadikot, Steven A Sahn, Kamal A Mohammed: MicroRNA-26a promotes epithelial mesenchymal transition in pleural mesothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2927-2938. (Abstract IJCEP0022239, Full text PDF).

Qing Yong Cai, Gui You Liang, Yi Feng Zheng, Qun You Tan, Ru Wen Wang, Kun Li: Sox3 silencing inhibits metastasis and growth of esophageal squamous cell carcinoma cell via down-regulating GSK-3β. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2939-2949. (Abstract IJCEP0012006, Full text PDF).

Nai-Xia Chao, Chun-Lin Wu, Fei-Lan Zhao, Bo Wu, Ri-Ting Jang, Su-Fang Zhou, Fa-Rong Mo, Xiao-Xun Xie, Guo-Rong Luo: Knockdown of kinectin by shRNA causes cell growth and migration inhibition in human hepatoma BEL-7404 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2950-2959. (Abstract IJCEP0001120, Full text PDF).

Fang Liu, Peipei Zhang, Kesheng Wang, Fang Wang, Jianming Zhi: The role of CD40 and CD40L in the pathogenesis of an experimental model of choroidal neovascularization. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2960-2969. (Abstract IJCEP0020186, Full text PDF).

Kaihui Sha, Xiaofei Shen, Keyun Liu, Xiaolong Yang, Yan Teng, Xiaojuan Guo, Xinyuan Wang, Junming Miao, Hanwen Tian, Guangya Xu, Fumei Zhang, Feng Xiong, Xiaoying Wang, Junli Chen, Yi Wang, Jingyu Li, Ning Huang: Knockdown of high-mobility group nucleosome-binding protein 2 increases uropathogenic Escherichia coli invasion in human bladder epithelial cells through promoting actin cytoskeleton polymerization. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2970-2979. (Abstract IJCEP0021628, Full text PDF).

Li Jiang, Zun-Min Zhu, Fei Gao, Hui-Hui Yang, Yin Zhang, Zhi-Gang Zhao: Bone marrow mesenchymal stem cells accelerate wound healing in diabetic mice via inhibiting the expression of microRNA-155 to up-regulate Sirt1 in endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2980-2988. (Abstract IJCEP0018503, Full text PDF).

Hong Chen, Liyan Yang, Shengbing Zang, Lijuan Zhuo, Xueting Fang, Yu Zhang, Ke Li, Kai Song, Aimin Huang: High level of Delta-like ligand 4 suppresses the metastasis of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2989-2997. (Abstract IJCEP0020342, Full text PDF).

Qingyu Liu, Yaru Du, Mengmei He, Chengda Ren, Qianyi Wang, Junling Liu, Yan Wu, Jing Yu: Effect of bradykinin on cultured retinal pigment epithelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):2998-3006. (Abstract IJCEP0021154, Full text PDF).

Bo Diao, Xiaoyong Huang, Chenying Yang, Sheng Guo, Lei Fei, Yongwen Chen, Yuzhang Wu: Rab13 silencing causes inhibition of growth and induction of apoptosis in human glioma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3007-3014. (Abstract IJCEP0016546, Full text PDF).

Seishi Kono, Tokiko Nakai, Takashi Yamasaki, Yuji Yamashita, Yuko Tanaka, Shintaro Takao: Bilateral male breast cancer: a case presenting with synchronous invasive lobular carcinoma and invasive ductal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3015-3022. (Abstract IJCEP0019130, Full text PDF).

Qingyan Li, Xia Cui, Qingfang Li, Chunhua Liu, Fangxia Zheng, Sikui Wang, Jingjing Liu: Tanshinone IIA suppresses the invasion and growth of human hepatocellular carcinoma HepG2 and BEL-7402 cells by inhibiting Src kinase activity. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3023-3029. (Abstract IJCEP0010600, Full text PDF).

Juyuan Bu, Guowei Li, Xiaoyu Xiao, Yingxian Zhu, Zibin Liang, Bingzong Hou: DJ-1 inhibits the progression of papillary thyroid carcinoma by targeting akt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3030-3036. (Abstract IJCEP0018972, Full text PDF).

Wenjin Sun, Changchun Cao, Wenjuan Huang, Wen Chen, Gendoo Yasser, Dong Sun, Xin Wan: Interleukin-10 deficiency increases renal inflammation and fibrosis in a mouse ischemia-reperfusion injury model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3037-3043. (Abstract IJCEP0020983, Full text PDF).

Li Gao, Yu-Lan Wang, Zhen-Zhu Sun, Li Ma, Xiao-Li Huang, Yong Fu, Pei-Yi Zhang, Hai-Hua Zhao, Feng-Li Zhang, Rui Ma: IgG4-related sialadenitis in Uygur and Han population: clinical and pathological studies. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3044-3050. (Abstract IJCEP0021695, Full text PDF).

Xu-Feng Zhang, Zhi-Qiang Guo, Chun-Cheng Zhao, Chen-Yuan Xu, Min Han, Chao Li, Zheng Wang: Specific killing effect of cytotoxic T cells induced by OCT4 and Sox2 on lung adenocarcinoma stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3051-3056. (Abstract IJCEP0020449, Full text PDF).

Qi Xiong, Shaohua Zhan, Naisong Zhang, Wei Ge, Tianxiao Wang: Protein profiling of papillary thyroid carcinoma with and without lymph node metastasis: a proteomic study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3057-3069. (Abstract IJCEP0021956, Full text PDF, Supplementary Data).

Cuifang Fan, Zeni Wu, Yumeng Tang, Xiong Huang, Suqing Wang: Prepregnancy body mass index and the risk of preeclampsia: a meta-analysis of cohort studies. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3070-3082. (Abstract IJCEP0022045, Full text PDF).

Mei-Qi Zhang, Huan Chen, Chang-Lin Zhai, Jian-Feng Tu, Ye Shen, Ling-Xiao Pang, Qiu-Ran Xu: Cardioprotective role of mesenchymal stem cell-secreted follistatin-like protein 1 in a rat model of ischemia/reperfusion injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3083-3093. (Abstract IJCEP0021285, Full text PDF).

Mu Yang, Li Zhang, Fangfang Liu, Chengying Jiang, Yang Lin, Xiaolong Feng, Feng Lv, Xiaoyan Li, Yiqian Zhang, Beibei Shen, Xinmin Zhang, Li Fu, Zhongsheng Tong, Xiaojing Guo: Medial arterial calcification in breast cancer: clinicopathological features and its impact on tumor behavior. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3094-3104. (Abstract IJCEP0021426, Full text PDF).

Yan Zhu, Li Hua Chen, Lun Lun Wan: miR-124a targets PDK1/Akt/GSK-3β signaling in pancreatic β-Cells and regulates biological responses to glucose. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3105-3114. (Abstract IJCEP0017284, Full text PDF).

Valeria Barresi, Luca Reggiani Bonetti, Giovanni Branca, Enrica Vitarelli, Antonio Ieni, Giovanni Tuccari: Prognostic value of the density of Wilms tumour protein 1 (WT-1) positive microvessels in stage IIA colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3115-3124. (Abstract IJCEP0022178, Full text PDF).

Yuyu Luo, Xiaodong Li, Gahu Zhala, Zongming Wan, Wencheng Zhang: Regulation of ZNF580 in pathogenesis of ischemic cerebrovascular disease accompanied with upregulation of Smad2 and ADNP. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3125-3133. (Abstract IJCEP0009752, Full text PDF).

Jia Wang, Xue Gao, Pan Qin, Hui He, Zhen-Gang Cai, Guo-Yu Mu, Yu Zhang, Ping Sun, Shuang Wang, Ya Wang, Hong-Jiang Wang: Expression of glucose regulated protein 78 in human triple negative breast cancer and its clinical implications. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3134-3142. (Abstract IJCEP0016933, Full text PDF).

Xin Shi, Yi Lu, Chuhua Tang, Zhongying Niu: Effect of simulated microgravity on porphyromonas gingivalis strain ATCC33277 growth and gene expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3143-3151. (Abstract IJCEP0018761, Full text PDF).

Jin-Ge Liu, Ke-Bin Zhang, Jin-Liang Tang, Ya-Li Wang, Sheng-Qing Lv, Jian-Ping Xu: PRDX-1 promotes cell proliferation and inhibits apoptosis of human gliomas via TNF-α/NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3152-3160. (Abstract IJCEP0020755, Full text PDF).

Lei Wang, Yu-Chao Diao, Jin-Wen Jiao, Chang Wang, Jie Yu, Bo Li, Shu-Zhen Dai: HtrA2/Omi protease in epithelial ovarian carcinoma: clinical significance and antineoplastic efficacy of its overexpression on subcutaneous transplanted tumor in nude mice model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3161-3169. (Abstract IJCEP0020782, Full text PDF).

Long-Sheng Wang, Yu-Chun Gu, Yang-Yang Hu, Shao-Jun Chen, Feng-Qiang Yang, Jun-Hua Zheng: Upregulation of UHRF1 promotes renal cancer metastasis and poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3170-3178. (Abstract IJCEP0021044, Full text PDF).

Feng Wang, Lei Wang, Yan Wang, Xiao-Ping Wang: Chronic pethidine treatment induces histone H3 acetylation in rat brain. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3179-3186. (Abstract IJCEP0018721, Full text PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda: Copy number alterations of EGFR and FGFR1 in pulmonary carcinosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3187-3194. (Abstract IJCEP0019309, Full text PDF).

Bin Chen, Ying Zhang, Zhaoyong Liu: PEBP4 silencing inhibits TGF-β1-induced epithelial-mesenchymal transition of osteosarcoma cells by suppressing the PI3K/Akt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3195-3202. (Abstract IJCEP0020912, Full text PDF).

En Li, Li-Qiang Sun, Tong-Bin Ding, Li-Hua Zhang, Li-Guo Jian, Li Li, Shao-Hui Niu, Tao Wang: miR-10a inhibits cardiac hypertrophy after myocardial infarction in mice by targeting HDAC4. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3203-3210. (Abstract IJCEP0021360, Full text PDF).

Jing Zhang, Zecheng Hu, Xiaoling Fang: MiR-204 inhibits cell growth and induces cell apoptosis though targeting RAB13 in ovarian cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3211-3218. (Abstract IJCEP0022184, Full text PDF).

Bingjun Li, Ye Gong, Xiaoyan Hao, Guanghui Ren: MiR-21 regulates TGFBI expression in breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3219-3225. (Abstract IJCEP0019487, Full text PDF).

Yan-Ping Yu, Xian-Mei Huang, Yun-Feng Fu: Curcumin protects H9c2 cardiomyocyte against ischemia/reperfusion injury through inactivation of glycogen synthase kinase-3. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3226-3232. (Abstract IJCEP0021262, Full text PDF).

Lijun Li, Jing Liu, Mingxing Qiu, Baisheng Gong: Expression of PTEN and TGF-β in prostate cancer tissues and correlation with clinical pathological features. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3233-3238. (Abstract IJCEP0020402, Full text PDF).

Wendong Liu, Jiange Jiang, Na Qu, Zhiyong Zhang: Establishment of a combined detection system for the serum tumor markers in mouse prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3239-3244. (Abstract IJCEP0021611, Full text PDF).

Chunhui Liu, Weiyan Xie, Dan Wu, Zhenye Li, Chuzhong Li, Yazhuo Zhang: Expression of cell-cycle regulators is associated with invasive behavior and poor prognosis in prolactinomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3245-3255. (Abstract IJCEP0021009, Full text PDF).

Lijun Zhong, Juntuo Zhou, Xi Chen, Yuxin Yin: Serum metabolomic study for the detection of candidate biomarkers of tuberculosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3256-3266. (Abstract IJCEP0021658, Full text PDF).

Yanhai Xi, Xueming Wu, Yang Wang, Ning Xu, Xiaogong Zhang: MicroRNA-146a-5p inhibits recruitment of macrophages and protects nucleus pulposus cells from TNF-α-induced apoptosis by targeting TRAF6. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3267-3276. (Abstract IJCEP0022170, Full text PDF).

Zhi Long, Xuan-Yan Shi, Jin Tang, Ying-Bo Dai, Jia-Ming Wen, Yu-Xin Tang, Yi-Chuan Zhang, Le-Ye He: Adenosine signaling pathway regulated bladder fibrosis caused by outlet obstruction in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3277-3285. (Abstract IJCEP0015414, Full text PDF).

Yong Li, Pei Wang, Xiao-Hui Li, Hao-Jie Wang, Gong-Ning Shi: MicroRNA-375 confers cisplatin resistance by regulating KRAS expression in non-small cell lung cancer cell. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3286-3294. (Abstract IJCEP0016287, Full text PDF).

Yuxue Chen, Lin Zhang, Xiaomei Xu, Yeke Wu, Jiajun Liu, Yangxi Chen: Enhanced periodontal regeneration and Cbfa1 expression in alveolar bone defects in dogs treated with Emdogain. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3295-3303. (Abstract IJCEP0019226, Full text PDF).

Xiangyang Yu, Guozhi Zhang, Peng Zhao, Mingxin Cui, Changyou Wang, Yanfang He: Downregulation of a long noncoding RNA BANCR contributes to proliferation and metastasis of hepatocellular carcinoma cancer cells in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3304-3312. (Abstract IJCEP0020733, Full text
PDF).

Lei Sun, Peng Wang, Liang Zhang, Xiaoying Teng, Xingang Zhou, Honggang Liu: Association between hepatic iron deposition, and serum bilirulin levels, mutations of UGT1A1 and HFE gene in patients with hereditary unconjugated hyperbilirubinemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3313-3321. (Abstract IJCEP0020975, Full text PDF).

Shasha Luo, Nannan Ding, Wenjun Zou, Zhengwei Zhang, Zhilan Yuan, Zhifeng Wu: Ocular aquaporin-4 reverses up-regulation of glial fibrillary acidic protein in mice retina following elevated intraocular pressure. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3322-3330. (Abstract IJCEP0021357, Full text PDF).

Ning Xiao, Chenghua Fu, Yani Lin, Zhixiong Dong, Lina Pan, Weiwen Chen, Jian Zhao: Overexpression of chromosome kinesin protein KIF4A enhance cisplatin resistance in A549/DDP cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3331-3339. (Abstract IJCEP0021488, Full text PDF).

Ruimin Hu, Xing Mao, Xiaofan Cai, Guolan Xing, Xiaodan Fu, Bingying Xie, Yu Sun, Chensheng Fu, Zhonghua Zhao, Huijuan Wu, Zhigang Zhang: Detection of podocyte proliferation in rat nephropathy models by retrovirus-EGFP tracing technology. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3340-3348. (Abstract IJCEP0022050, Full text PDF).

Fei Li, Wei Liu, Zhangjun Song, Dongmin Chang: miR-148a overexpression inhibits cell proliferation and induces cell apoptosis by suppressing the Wnt/β-catenin signal pathway in breast cancer MCF-7 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3349-3356. (Abstract IJCEP0019836, Full text PDF).

Honglei Yin, Lihua Zhao, Junbiao Zhang, Yan Zhang: miR-144 regulates the proliferation of human vascular endothelial cells through targeting SRF. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3357-3364. (Abstract IJCEP0020189, Full text PDF).

Ruixia Ma, Dongchuan Li, Liqiu Liu, Zuolin Li: Association of urinary NGAL with renal tubulointerstitial lesions and its clinical significance in LN patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3365-3372. (Abstract IJCEP0020595, Full text PDF).

Peilin Zhang, Anthony Dasaro: Arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy versus dilated right ventricular cardiomyopathy: a problematic autopsy diagnosis? Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3373-3380. (Abstract IJCEP0021533, Full text PDF).

Jian Wu, Xiaoyu Shen, Miaomiao Ren, Jing Zhou, Xin Xie, Yaqin Ding, Jibo Liu, Kan Lu, Chunling Zhu, Xiaohong Shao: Chronic exposure to high glucose enhances expression of mitochondrial carbonic anhydrase VA and induces apoptosis in renal tubular epithelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3381-3388. (Abstract IJCEP0021624, Full text PDF).

Yu Wang, Wei-Wei Wang, Shi-Ke Hou: The role and mechanism of allyl isothiocyanate on suppressing tumor cells proliferation and invasion of human hepatocellular cancer HepG2 cell line. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3389-3395. (Abstract IJCEP0009793, Full text PDF).

Bo Liu, Jihong Yang, Gang Wang, Quan Zhang, Jinghua Li: Over-expression of microRNA-25 promotes cell proliferation and induces cell apoptosis in patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3396-3402. (Abstract IJCEP0016573, Full text PDF).

Jianwen Mo, Daifen Zhang, Renze Yang: Expression of P-selectin, VCAM-1, and PSGL-1 in traumatic deep venous thrombosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3403-3409. (Abstract IJCEP0020098, Full text PDF).

Jie Zhu, Haiyan Zhang, Hong Sun: Metformin inhibits the proliferation in EOC (epithelial ovarian cancer) mediated by AMPK/mTOR signaling pathway in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3410-3416. (Abstract IJCEP0020605, Full text PDF).

Rong-Shan Li, Sheng-Hua Zhou, Zhi-Ping Wang, You-You Du, Hong-Wei Pan: Effects of leptin on acyl-CoA: cholesterol O-acyltransferase-1 expression and activity during foam cell differentiation in human mononuclear THP-1 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3417-3423. (Abstract IJCEP0021255, Full text PDF).

Qinglei Sun, Hesheng Li, Liang Zhao, Tao Yang, Sanyuan Hu: Possible mechanism of PPARα/γ activator TZD18 in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3424-3429. (Abstract IJCEP0015816, Full text PDF).

Zhong-Kui Jin, Jun-Jie Li, De-Lu Du, Chang-Jiang Zhang, Shi-Jie Wang: Down-regulation of miR-182 and miR-183 acts as potential predictor biomarkers in progression, metastasis, and poor prognosis of non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3430-3435. (Abstract IJCEP0019237, Full text PDF).

Junli Wang, Lu Lu, Ke Huang, Changgong Lan, Kegong Xie, Guijiang Wei, Yujin Tang: miR-143 inhibits osteosarcoma cell proliferation by down-regulating K-ras expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3436-3441. (Abstract IJCEP0020068, Full text PDF).

Wence Zhou, Ming Tian, Jinjing Hu, Lihong Li, Yong He: SFRP5 as a prognostic biomarker for patients with pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3442-3447. (Abstract IJCEP0020124, Full text PDF).

Jingping Zhou, Daofang Tang, Detao Tao, Zhenlin Gao, Qing Xu: Correlation of expression of ADAR1 in oral squamous cell carcinoma with clinicopathologic parameters. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3448-3453. (Abstract IJCEP0021751, Full text PDF).

Ming Zeng, Changrong Chen, Shaodong Yang, Xinming Chen: SMARCB1 (INI1)-deficient sinonasal carcinoma: a newly described entity. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3454-3458. (Abstract IJCEP0024095, Full text PDF).

Chunsheng Zhi, Bo Wu: Serum miRNA-34a serves as a diagnostic and prognostic bio-marker in osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3459-3464. (Abstract IJCEP0022250, Full text PDF).

Yan Chen, Shan Gao, Xingsheng Zhou, Jinge Wang, Haifu Yu, Yong Yin, Weiqing Jiang, Qunfeng Lin, Yehong Qiao, Cuiping Xia: Effect of erythropoietin-expressed neural stem cell transplantation on cerebral ischemic injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3465-3469. (Abstract IJCEP0017395, Full text PDF).

Xinqiang Qu, Wenjie Wang, Jianping Wu, Xiaodong Li, Jianli Wang: IL-6 mediates miR-200 to influence chondrocytic proliferation in osteoarthritis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3470-3474. (Abstract IJCEP0020466, Full text PDF).

Zhihong Ma, Yingrong Chen, Shunli Dong, Pengtao Song, Huilian Huang, Qiang Yan, Wei Xu, Licheng Dai, Xing Yao: Higher miR-10b expression contributes to malignant behaviors in gastric cancer in ex vivo and in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3475-3484. (Abstract IJCEP0021918, Full text PDF).

Ya-Jing Lv, Wei Wang, Chu-Shu Ji, Wei-Jia, Ming-Ran Xie, Bing Hu: Fibronectin and laminin are related to malignant properties of tumor through affecting mesenchyme in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3485-3494. (Abstract IJCEP0022322, Full text PDF).

Chun-Fa Yang, Wu Cui, Jia-Lin Yao, Wen-Ying Sun, Xing-Ku Li, Hong-Jie Wu, Zhao-Yang Hu, Xiao-Ming Zou: Plasma tissue factor levels and microparticle-associated tissue factor activity in patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3495-3503. (Abstract IJCEP0014708, Full text PDF).

Rui Yang, Hong-Zhu Yu, Li-Xin Zhu, Zheng-Lin Wang, Jia Chen: Altered TRAF3 and IKKα expression associated with advanced tumor stage and metastasis and poor prognosis of intrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3504-3512. (Abstract IJCEP0020681, Full text PDF).

Shijun Wang, Gang Zhao, Feng Zhang, Jian Wu, Lei Xu, Zhen Wang, Peipei Yin, Xingxu Wang, Jieyun You, Ji’e Yang, Junbo Ge, Yunzeng Zou: A critical role of CXCR6 in murine myocardial ischemia-reperfusion injury through activating IL-17a producing iNKT cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3513-3520. (Abstract IJCEP0012541, Full text PDF).

Jie Chen, Jun Xia, Yibing Wei, Feiyan Chen, Gangyong Huang, Jingsheng Shi, Siqun Wang: Role of microRNAs in pathogenesis of osteonecrosis of the femoral head in BSO rat model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3521-3528. (Abstract IJCEP0017951, Full text PDF).

Lei Yang, Ying Zhang, Kaichen Xing, Aifang Wang: Transcriptome and co-expression network analysis reveal the association between immune system and insulin resistance of type 2 diabetes. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3529-3536. (Abstract IJCEP0019274, Full text PDF).

Hua-Qing Wu, Huan-Ying Wang, Xiao-Wei Sun, Fang Liu, Li-Wei Zhang, Fu-Jun Tian: Transcriptome profiling of cancers tissue in Chinese gastric patients by high-through sequencing. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3537-3546. (Abstract IJCEP0019860, Full text PDF).

Bin Qin, Jiong Jiang, Baicang Zou, Hong Li, Yan Wang, Hongli Zhao, Xiaoyan Guo, Lei Dong: Expression of G protein-coupled estrogen receptor in gastric cancer tissues. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3547-3554. (Abstract IJCEP0020210, Full text PDF).

Dongmei Zhao, Xingzhong Yin, Baojin Chi, Zhi Yang: Changes of plasma cardiac troponin T levels and calcitonin gene-related peptide levels after cardiac catheterization for congenital heart disease in children, and their relation to cardiac function. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3555-3562. (Abstract IJCEP0021494, Full text PDF).

Huiqing Liang, Jinmo Tang, Jiaen Yang, Chuncheng Wu, Min Wang, Manying Zhang, Hongguo Wang, Limin Zhang, Shaodong Chen, Qianguo Mao: Hepatitis B core antigen expression in hepatocytes reflects viral response to Peg-IFNα-2a in HBeAg-positive chronic hepatitis B patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3563-3570. (Abstract IJCEP0021758, Full text PDF).

Lu Chen, Longwen Chen, Jie Huang, Danfeng Xu, Linhui Wang, Ming Zhou: Tyrosine kinase inhibitor sunitinib targets the vasculature of clear cell renal cell carcinoma: a morphometrical study of treatment effect. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3571-3578. (Abstract IJCEP0025801, Full text PDF).

Li Zhang, Guangxiang Chen, Yulin Liu, Lehao Ren, Keshu Shan, Xiaobo Guo: Heme oxygenase-1 enhances cell-cell contact by upregulating tight junctions proteins in Caco-2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3579-3585. (Abstract IJCEP0019812, Full text PDF).

Qingjiang Mo, Tingye Lou, Lei Wang, Hua Zhong, Yuqian Dong, Dong Ma, Xiaofang Wang, Yanru Fan: Molecular mechanism of drug resistance of non-fermentative Gram-negative bacteria in hospitals. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3586-3592. (Abstract IJCEP0020957, Full text PDF).

Zehong Chen, Jialin Wu, Xubin Liu, Jinning Ye, Zhihui Chen, Jianjun Peng, Yin Li, Yihua Huang, Wu Song: Low-grade endometrial stromal sarcoma in the abdominal wall: a metastatic or protopathic one? Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3593-3599. (Abstract IJCEP0022007, Full text PDF).

Li Zhang, Chuantao Yuan, Yunfei Wang, Shuping Zhao: Histone deacetylases 3 (HDAC3) is highly expressed in cervical cancer and inhibited by siRNA. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3600-3605. (Abstract IJCEP0017083, Full text PDF).

Min Wang, Bin Zhang, Xiuyun Dai, Ying Zhang, Wenjing Lian: Decreased expression of microRNA-433 is associated with the prognosis of epithelial ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3606-3611. (Abstract IJCEP0019415, Full text PDF).

Jianlei Lu, Feng Zhong, Beibei Sun, Chao Wang: Up-regulation of SULF2 is associated with a poor prognosis of patients with prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3612-3617. (Abstract IJCEP0020043, Full text PDF).

Xiaochuan Wu, Qingshui Yin, Cuihuan Zheng, Hong Xia: Alendronate impact on Col II, MMP-13, and β-catenin in osteoarthritis rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3618-3623. (Abstract IJCEP0020211, Full text PDF).

Gang Chen, Yongfang Xu, Changqing Xu: Impact of autophagy on LMPs-induced airway inflammation in C57/BL6 mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3624-3629. (Abstract IJCEP0020452, Full text PDF).

Rui Huang, Hongyan Wu, Yong Liu, Yali Xiong, Juan Xia, Zhiyun Pan, Guiyang Wang, Zhenhua Sun, Xiaomin Yan, Jun Chen, Zhaoping Zhang, Chao Wu: B cells may play a pathological role in hepatic inflammation in chronic liver diseases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3630-3635. (Abstract IJCEP0020684, Full text PDF).

Zegang Xing, Guodong Yu, Chao Lv, Long Qin, Hongyang Zhao: Activation of NF-кB by miR-129 and enhancement of neuroglioma growth. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3636-3641. (Abstract IJCEP0020788, Full text PDF).

Yongjin Zhang, Jueshi Liu, Hua Xiang, Zhiming Zhang, Shang Ouyang, Ding Li, Hao Zhang: Correlation between methylation of E-cadherin gene and malignancy of prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3642-3647. (Abstract IJCEP0020802, Full text PDF).

Weidong Wang, Xinjia Wang, Kongguan Chen, Guanfeng Yao, Yuchun Chen, Xueqiong Zhou, Kangmei Kong: Mechanism of JAK-STAT signaling pathway inhibitor in post-spinal cord injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3648-3653. (Abstract IJCEP0020812, Full text PDF).

Hong Yu, Wenchao Wang, Haihui Sheng, Hengjun Gao, Junxing Huang, Chaofu Wang: Sarcomatoid variant of anaplastic large cell lymphoma: a diagnostic challenge. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3654-3659. (Abstract IJCEP0021021, Full text PDF).

Yanping Bei, Kaitai Liu, Miaozhen Lu: Dynamic monitoring serum CEA and CYFRA21-1 during chemotherapy in patients with advanced lung adenocarcinoma and assessment of prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3660-3665. (Abstract IJCEP0021169, Full text PDF).

Zhongxi Yang, Xuan Chen, Jianmin Piao, Yuhao Zhao, Haoyuan Yin, Qi Luo: Expression of PCAF in brain glioma and its molecular mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3666-3671. (Abstract IJCEP0021408, Full text PDF).

Chiharu Tabata, Rie Tabata, Takashi Nakano: Calpeptin prevents angiopoietin-1-induced proliferation of non-small cell lung cancer A549 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3672-3677. (Abstract IJCEP0021943, Full text PDF).

Shupeng Zhao, Shuangzhu Yue, Qinghui Yang, Weimei Cai, Cailing Jin, Guojun Gao, Baozhe Jin, Xinli Zhao: Serum microRNA-451a expression and its diagnostic value in glioma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3678-3682. (Abstract IJCEP0018796, Full text PDF).

Ying Cai, Hongyan Qi, Jian Zhao: WWOX acts as a novel diagnostic biomarker for ovarian cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3683-3687. (Abstract IJCEP0020548, Full text PDF).

Li Wei, Xing-Hui Liu, Jin-Hui Hu, Yan Zhao, Wen-Jie Zheng, Yi Dong: APA, Anti-GPIIb/IIIa antibody and AECA associated with thrombosis in patients with SLE or pAPS and induced HUVEC apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3688-3698. (Abstract IJCEP0019410, Full text PDF).

Bi-Jun Wang, Rui-Na Dong, Jing Li, Yi-Hong Guo: Expression of PPARγ and P450arom and possible mechanism of hyperandrogenemia in patients with polycystic ovary syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3699-3707. (Abstract IJCEP0019787, Full text PDF).

Ru Li, Haiying Li, Shaoxiang Wang, Jiwei Ma, Yong Zhang, Jiecheng Ye, Yulin Wen, Xiao Wang, Xueyun Zhong, Weiwei Xiao: Novel prognostic value of nuclear lactate dehydrogenase-A in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3708-3716. (Abstract IJCEP0020304, Full text PDF).

Tianbo Jin, Pengfei Zhang, Xugang Shi, Yongri Ouyang, Na He, Xue He, Li Wang, Dongya Yuan, Longli Kang: Genetic analysis of drug-metabolizing enzyme CYP3A5 polymorphisms in Tibetans in China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3717-3725. (Abstract IJCEP0020587, Full text PDF).

Hong Gao, Zhong-Hua Yang, Hui-Min Jia, Yu-Zuo Bai, Wei-Lin Wang: Expression of GHRL and GHSR in embryonic development of rats with ethylene thiourea-induced anorectal malformations. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3726-3734. (Abstract IJCEP0021912, Full text PDF).

Yanchang Xu, Yisen Huang, Guofeng Pan, Zhixiong Li, Linwen Lin, Jian Chen, Jihuang Wu: Expression of autophagy-related proteins is associated with the clinical outcome of patients with advanced gastric cancer receiving fluoropyrimidine/platinum chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3735-3742. (Abstract IJCEP0015276, Full text PDF).

Guangxiang Liu, Shiwei Zhang, Jun Chen, Xiaozhi Zhao, Tieshi Liu, Shuai Zhu, Qing Zhang, Weidong Gan, Xiaogong Li, Hongqian Guo: Characteristics of incidental prostate cancer after radical cystoprostatectomy for bladder carcinoma in Chinese men. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3743-3750. (Abstract IJCEP0021275, Full text PDF).

Jie Luo, Qianyi Huang, Xiaomiao Lin, Kanglai Wei, Yanxin Ling, Shitao Su, Yueqi Cao, Jiayuan Luo, Denghua Pan, Yiwu Dang, Gang Chen, Mujun Li: STAT4 expression is correlated with clinicopathological characteristics of cervical lesions. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3751-3758. (Abstract IJCEP0021981, Full text PDF).

Caihong Zeng, Yongzhong Zhong, Huimei Chen, Zhihong Liu: Advanced membranous nephropathy-like lesion in a Chinese patient with familial lecithin-cholesterol acyltransferase deficiency. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3759-3766. (Abstract IJCEP0022164, Full text PDF).

Qinghua You, Xiaofang Gao, Huiying Ye, Dongxiang Xu, Xiaoying Shen: Research on correlation between MTA3 expression level and prognosis of pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3767-3773. (Abstract IJCEP0020150, Full text PDF).

Bi-Qiang Zheng, Zi-Wen Long, Jie Chen, Chun-Meng Wang, Yong Chen, Ru-Ming Zhang, Ya-Nong Wang, Ying-Qiang Shi: Decreased expression of miR-378 is associated with local invasion, lymph node metastasis and poor prognosis in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3774-3780. (Abstract IJCEP0021681, Full text PDF).

Cheng-Jing Xue, Ya-Ning Zhao, Jian-Min Li, Chang-Xiang Chen, Shu-Xing Li, Ai-Jun Fu: Impacts of SB203580 on the spatial memory and the expression of phosphorylated p38 MAPK and Homer1a in the hippocampus in rats with diffuse brain injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3781-3786. (Abstract IJCEP0019061, Full text PDF).

Hongmei Tang, Xingguo Yao, Chunlian Li, Pingping Liu, Bingqi Ma: Methylation of DAPK, P16 and E-Cadherin gene in liver cancer tissues and protein expression level. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3787-3792. (Abstract IJCEP0019887, Full text PDF).

Raziye Akcilar, Gündüz Yümün, Okan Donbaloğlu, Kubilay Erselcan, Zeynep Bayat, Osman Genç: Association of APJ G212A gene polymorphisms with plasma APJ levels and coronary artery disease risk in Turkish population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3793-3798. (Abstract IJCEP0021346, Full text PDF).

Wei Jiang, Yuan Wang, Fang Lei, Linyuan Zhao, Wei Zhao, Jieying Zhang, Xianghong Zhang: The putative role of estrogen receptor and progesterone receptor on the pathogenesis of endometrial simple hyperplasia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3799-3804. (Abstract IJCEP0022118, Full text PDF).

Tingting Liu, Lei Chen: Endolymphatic sac tumor: clinical, radiological and pathological analyses of four cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3805-3810. (Abstract IJCEP0022297, Full text PDF).

Hao Liu, Hongliang Wang, Haichun Liu, Yunzhen Chen: Regulation of Bmi-1 expression by AMPK and its effect on the proliferation of osteosarcoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3811-3815. (Abstract IJCEP0020598, Full text PDF).

Yan Xia, Wenxuan Sun, Xingku Li, Hongyan Wang, Xueyuan Yu, Xi Jin, Bo Du, Yuguang Shi, Zhen Liu, Shuyun Zhang: Amino acids at positions 30β1 and 57β1 of HLA-DR confer susceptibility to or protection from chronic hepatitis B virus infection. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3816-3827. (Abstract IJCEP0020899, Full text PDF).

Zhaoyang Ruan, Qun Lv: Association of tumor necrosis factor-a -308G/A polymorphism with metabolic syndrome in asthmatic patients from Zhejiang Province, China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3828-3836. (Abstract IJCEP0020007, Full text PDF).

Qijiang Wang, Lifeng Wang, Jiangtao You, Hua Yang, Dongwei He, Lun Han, Peng Zhang, Tianbo Jin: Multiple genetic variants are associated with the development of esophageal squamous carcinoma in the Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3837-3844. (Abstract IJCEP0020874, Full text PDF).

Chong Lan, Xiao-Cui Nie, Lian-He Yang, Wen-Yu Qu, Yu-Lin Shi, Hong-Tao Xu, Xue-Shan Qiu, En-Hua Wang: Expression of TC1 (C8orf4), Atonal homolog 1 and β-catenin is associated with the malignant progression of ovarian carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3845-3851. (Abstract IJCEP0020199, Full text PDF).

Qian Song, Bing Wang, Sheng Wang, Qiong He, Yi-Min Zhang, Wen-Hu Chen: Significance of serum phosphorus, and vitamin D in papillary thyroid cancer patients in the eastern coastal China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3852-3858. (Abstract IJCEP0021668, Full text PDF).

Zhou Yang, Jian-Xi Huang, Wen-Na Jing: Role of single nucleotide polymorphisms of KRAS and BRAF genes in susceptibility for papillary thyroid carcinoma and patients’ prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3859-3864. (Abstract IJCEP0022004, Full text PDF).

Min Su, Qijin Pan, Ka Wu, Rong Li: Association between immune-dysfunction and hepatic fibrosis in patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3865-3867. (Abstract IJCEP0022147, Full text PDF).

Yi-Long Wu, She-Juan An, Zhi-Hong Chen, Jian Su, Xu-Chao Zhang, Nicole Kusuma, Fernando Ulloa-Montoya, Nicolas F Delahaye, Olivier Gruselle, Bart Spiessens, An de Creus, Jamila Louahed, Vincent Brichard: Gene expression of MAGE-A3 and PRAME tumor antigens and EGFR mutational status in Chinese non-small cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3868-3878. (Abstract IJCEP0020997, Full text PDF).

Marcin Kubeczko, Elżbieta Nowara, Wojciech Spychałowicz, Kamil Wdowiak, Anna Mertas, Wojciech Król, Tomasz Francuz, Jerzy Chudek, Jerzy Wojnar: Decrease in serum levels of interleukin-1β, interleukin-5 and interleukin-9 after vitamin D repletion in patients with chronic lymphocytic leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3879-3888. (Abstract IJCEP0022327, Full text PDF).

Chao Wang, San-Xia Liu, Gang Wang, Hua-Wei Liu, Xiao-Hui Yuan, Min Hu: Transformations of peripheral T cell subset distributions in oral cancer patients and the effect of P53 gene therapy in a short time. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3889-3897. (Abstract IJCEP0021940, Full text PDF).

Wen-E Wei, Ji-Lin Li, Nai-Quan Mao, Shu-Fang Ning, Hai-Zhou Liu, Yan Feng, Tong Xie, Xiao-Yu Tan, Zheng-Min Cai, Li-Tu Zhang: Epidermal growth factor receptor gene mutation status of non-small cell lung cancer in Han and ethnic minorities in the Guangxi province of China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3898-3904. (Abstract IJCEP0021478, Full text PDF).

Hanyu Zeng, Qing Liu, Zhexuan Guan, Feng Zhao, Hong Wang, Lihua Chen: Correlation between CD226 polymorphism (rs763361) and the susceptibility of lung cancer in nonsmoking Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3905-3911. (Abstract IJCEP0021636, Full text PDF).

Xiangji Lu, Xiaohong Wang, Lijun Liu, Jinlong Yu, Qiang Li, Yanwei Gao, Kai Wu, Zonghai Huang: ERCC2 Lys751Gln genetic variation is associated with the susceptibility to gastric cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3912-3918. (Abstract IJCEP0021734, Full text PDF).

Yan He, Xia Wang, Yuhuan Bu, Yan Song: The impact of genetic variants in matrix metalloproteinase-9 gene on lupus nephritis in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3919-3924. (Abstract IJCEP0020615, Full text PDF).

Yu Bai, Hui Li, Yan Li, Lei Wang, Xiangjie Fang: Role of ERCC5 His1104Asp and His46His gene polymorphisms in the development of gastric cancer risk in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3925-3930. (Abstract IJCEP0020723, Full text PDF).

Adilijiang MaiMaiTiMin, Yeermaike AHaTi, Duman BaGeDaTi, Aizizi AbuDuReYiMu: Genetic polymorphism of interleukin-16 rs11556218 T/G influences susceptibility to breast cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3931-3936. (Abstract IJCEP0020906, Full text PDF).

Haiwei Chen, Yunfeng Xia, Liang Li, Hongxia Zhai, Yaxin Yin, Runmei Liu, Jinjin Zhang, Lei Wang: Interactions of HERG, ZFHX3, TBX5 and ACE gene polymorphisms associated with atrial fibrillation in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3937-3941. (Abstract IJCEP0012455, Full text PDF).

Guanghui Xu, Xingcheng Dong, Zhenhuan Li, Jian Zhang, Xiaodong Liu, Lianshun Jia: Association between MTHFR polymorphisms and ankylosing spondylitis risk. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3942-3946. (Abstract IJCEP0015308, Full text PDF).

Yingying Mou, Lanling Wang, Xia Xiu, Li Ma, Liye Fan: Correlation of serum PEDF concentration with blood lipid in pregnant women with gestational diabetes mellitus. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3947-3951. (Abstract IJCEP0015939, Full text PDF).

Wenyu Zhou, Xiaomei Huang, Wenli Chen, Jiangman Shen, Yinshan Zang, Yuming Zheng: Clinical feature and serum markers in patients with myasthenia gravis and connective tissue disorder. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3952-3956. (Abstract IJCEP0017127, Full text PDF).

Xianfu Cai, Hongsheng Chen, Wu Zhong, Pinggui Yu, Muhu Chen: Association between RTEL1 polymorphisms and glioma susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3957-3961. (Abstract IJCEP0018732, Full text PDF).

Jian Liu, Wei Chen, Xinglong Tao: Association between APOE polymorphisms and glioma risk. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3962-3966. (Abstract IJCEP0019106, Full text PDF).

Jinlei Sun, Lele Dong, Dongsheng Zhou, Yanjun Zhao: APOE polymorphisms in connection with the susceptibility to osteoporotic fracture. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3967-3971. (Abstract IJCEP0020404, Full text PDF).

Ting Lan, Hua Zhuang, Hongying Zhang: Large cell calcifying sertoli cell tumor of the testis: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3972-3977. (Abstract IJCEP0021002, Full text PDF).

Keisuke Akaike, Midori Toda-Ishii, Yoshiyuki Suehara, Tatsuya Takagi, Kazuo Kaneko, Takashi Yao, Tsuyoshi Saito: Paget’s sarcoma with sarcoma-specific TP53 mutation arising from a Japanese patient. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3978-3986. (Abstract IJCEP0020988, Full text PDF).

Tomoe Sawazumi, Ikuma Kato, Mio Tanaka, Yukichi Tanaka, Shoji Yamanaka, Naoto Kuroda, Masahiro Yao, Yoji Nagashima, Kenichi Ohashi: Xp11.2/TFE3 translocation-associated renal cell carcinoma with multilocular cystic structures in an elderly patient: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3987-3992. (Abstract IJCEP0020826, Full text PDF).

Peipei Xu, Xiaoyan Shao, Huaqin Zuo, Jian Ouyang, Bing Chen: Splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma in an Asian female patient with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3993-3998. (Abstract IJCEP0020939, Full text PDF).

Qiuyu Liu, Yunzhen Kan, Tingyi Sun, Hui He, Mengyang Zhang, Ziguang Xu, Fangfang Fu, Lingfei Kong, Huanzhou Xue: Gastrointestinal stromal tumor with multiple bone, liver, lung and abdominopelvic cavity metastases: significant clinicopathologic characteristics of an unusual case. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):3999-4003. (Abstract IJCEP0020505, Full text PDF).

Abdulrahim A AlAbdulsalam, Abdulrahman J Sabbagh, Majed H AlHameed, Nasser M AlDossary, Sadeq W Al-Dandan: Hyaline eosinophilic cortical astrocytic inclusions in a child with intractable epilepsy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4004-4008. (Abstract IJCEP0020824, Full text PDF).

Shuo Li, Yun Li, Peng Luo, Yizhang Wu, Yuwen Luo, Xin Chen: Pulmonary function test detects a case of primary tracheal neurilemmoma presenting as an asthma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4009-4012. (Abstract IJCEP0020816, Full text PDF).

Jun Shen, Sufen Wang, Xuefei Shao, Zonghua Xu, Yi Dai, Shanshui Xu, Jie Mao, Xiaochun Jiang: Intraspinal granular cell tumor: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4013-4020. (Abstract IJCEP0021064, Full text PDF).

Chuifeng Fan, Xiaoyun Mao, Yang Zhao, Lianhe Yang, Xuyong Lin, Xueshan Qiu, Enhua Wang: Endolymphatic sac tumor of the left fossae termporalis and fossa cranii posterior: report of a rare case. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4021-4026. (Abstract IJCEP0020439, Full text PDF).

Tessho Maruyama, Toshiyuki Nakasone, Masanao Saio, Kazuhide Nishihara, Akira Matayoshi, Takahiro Goto, Naoki Yoshimi, Akira Arasaki: Benign epithelial inclusion consisting of squamous metaplasia and small glandular elements in regional lymph node of a patient with tongue cancer: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4027-4032. (Abstract IJCEP0021155, Full text PDF).

Sun Young Choi, Sanghui Park: Is the presence of IgG4+ cells within urothelial carcinomas of the renal pelvis that contain rhabdoid and sarcomatoid features associated with IgG4-related diseases? Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4033-4037. (Abstract IJCEP0020891, Full text PDF).

Yohei Shida, Tomoaki Hakariya, Tsutomu Yuno, Miki Yuzuriha, Yasuyoshi Miyata, Hideki Sakai: Retroperitoneal liposarcoma manifested as an inguinoscrotal mass: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4038-4042. (Abstract IJCEP0021904, Full text PDF).

Min Yu, Yu-Nan Han, Liang Feng, Qing-Fu Zhang: Granular cell tumor of the male breast: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4043-4048. (Abstract IJCEP0020345, Full text PDF).

Su Hyun Yoo, Soyeon An, Kyu-Rae Kim, Jae Y Ro, Joon Seon Song: Clear cell atypical fibroxanthoma arising from vaginal stump: a case report from unusual location with a history of radiation therapy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4049-4054. (Abstract IJCEP0020926, Full text PDF).

Xu-Yong Lin, Qiang Han, Yong Zhang, En-Hua Wang: Follicular dendritic cell sarcoma of the tonsil with extensive amyloid deposits and pseudoangiomatous clefts: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4055-4060. (Abstract IJCEP0021087, Full text PDF).

Lei Chen, Lu Fang, Yongliang Zhang, Tao Zhang, Ci Zou, Jie Min, Demao Ding, Dexin Yu: Adenoid cystic carcinoma of maxillary sinus metastatic to the kidney: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4061-4066. (Abstract IJCEP0021869, Full text PDF).

Yi Shao, Dian-Sheng Zhong, Dan Wang, Li Ma: Hepatoid adenocarcinoma of the lung: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4067-4072. (Abstract IJCEP0022208, Full text PDF).

Dan Nie, Yu Yang, Nana Zhang, Yuan Qiu, Jianfeng You, Michael A McNutt, Hua Wang: Ewing sarcoma/peripheral primitive neuroectodermal tumor of the kidney: report of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4073-4077. (Abstract IJCEP0020362, Full text PDF).

Qiong Feng, Jun Deng, Long-Jin Xie, Jin-Ping Hu, Jian Sun, Xiao-Liang Lou, Xue-Feng Yu, Nong-Rong Wang, Cong Xu, Xiao-Ni Han, Lv Zhou, Meng-Meng Wang, Huan Deng: Biological role of epithelial-mesenchymal transition markers in the pathogenesis of mural nodules of anaplastic carcinoma in ovarian mucinous cystadenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4078-4082. (Abstract IJCEP0020859, Full text PDF).

Xiaojun Ma, Yingqi Hua, Wei Sun, Guodong Li, Fan Zhang, Zhengdong Cai: Local recurrence of malignant fibrous histiocytoma 18 years after hemipelvic allograft replacement: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4083-4087. (Abstract IJCEP0022101, Full text PDF).

Guohua Yu, Lingling Kong, Guimei Qu, Xubo Pan, Jianglin Cong, Jian Chen: Intrapelvic aggressive angiomyxoma with inferior vena cava involved. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4088-4091. (Abstract IJCEP0022249, Full text PDF).

Maria A Franco-Palacios, Michael D Martin, Klaas J Wierenga, Jack R Lake, Ashley C Davis, Eric P Wartchow, Gary W Mierau, Kar-Ming Fung: Adult polyglucosan body disease with reduced glycogen branching enzyme activity and heterozygous GBE1 mutation mimicking a low-grade glioma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4092-4100. (Abstract IJCEP0022082, Full text PDF).

Xiaojie Li, Ling Zhang, Ruifang Zhou, Chunyu Yu, Chaoling Shi, Chen Shao, Yang Li, Deqi Xu: Effects of a human plasma membrane-associated sialidase siRNA on prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4101-4109. (Abstract IJCEP0021303, Full text PDF).

Shanshan Peng, tao yu, lang Wang, Xi Lan, Qian Wang, tao jiang, Xuelei Liu, Jianbing Ding, Xiumin Ma, Hao Wen: Influence of type 2 macrophages (M2) in echinococcosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4110-4116. (Abstract IJCEP0021261, Full text PDF).

Yu-Cheng Yang, Yuan Li, Ming-Tao Guo, Jin-Min Zhao: Cantharidin exhibits promising inhibitory effect on cell viability in oral cancer cells through mitochondrial pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4117-4122. (Abstract IJCEP0021786, Full text PDF).

Nara Yoon, Ji-Youn Sung, So Young Kang, Ghee Young Kwon, Yoon-La Choi: SPOP mutation in prostate cancers in Korean population: variation in its mutation frequency among ethnic groups. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4123-4128. (Abstract IJCEP0021999, Full text PDF).

Yajie Chen, Long Huang, Jing Cai, Xiaoli Zeng, Yiting Wang, Wei Yan, Le Xiong, Changkuo Guo, Anwen Liu: Down-regulation of BubR1 inhibits growth and induces apoptosis in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4129-4139. (Abstract IJCEP0009921, Full text PDF).

Rong-Kai Shen, Xia Zhu, Huan Yi, Chao-Yang Wu, Fei Chen, Li-Qun Dai, Jian-Hua Lin: Proteomic identification of osteosarcoma-derived exosomes and their activation of pentose phosphate pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4140-4148. (Abstract IJCEP0019652, Full text PDF).

Songhui Zhai, Lin Zhong, Lijuan Zhang, Zheng Wang: Re-infection with respiratory syncytial virus aggravates renal injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4149-4156. (Abstract IJCEP0021621, Full text PDF).

Jicheng Tantai, Dingzhong Hu, Yu Yang, Junfeng Geng: Combined identification of long non-coding RNA XIST and HIF1A-AS1 in serum as an effective screening for non-small cell lung cancer: Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(7): 7887-7895. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(3):4157. (Abstract IJCEP0020280, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711