Volume 10, Number 5:4927-6178;2017
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Ying Zhang, Qingming Lu, Yan Lu, Zhaohui Li, Wen Chen, Xiaohua Xie: Hsa-miR-921 mediates lung injury via IL-37 in a rat model of traumatic hemorrhagic shock. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):4927-4940. (Abstract IJCEP0045775, Full text PDF).

Wei Sun, Lili Gao, Haiying Tang, Xiuna Sun, Jia Liu, Weidong Wang, Taihua Wu, Hongli Lin: Characteristics of core fucosylation changes of TGF-β1-induced pericyte tranformation in mouse lungs. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):4941-4954. (Abstract IJCEP0049544, Full text PDF).

Yu Zhang, Rong-Quan He, Xiao Wang, You-Rong Chen, Mei-Wei Li, Xiu-Ling Zhang, Jie Ma, Gang Chen, Xiao-Hua Hu: IRAK1 and TRAF6, inversely modulated by antitumor miR-146a-5p, markedly promotes the progression of NSCLC. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):4955-4968. (Abstract IJCEP0050769, Full text PDF).

Lei Zhou, Haifeng Zhang, Chaofeng Li, Guochao Zhang, Xin Song, Jixi Liu: MicroRNA-630 acts as a prognostic marker in gastric cancer and its role in cell migration and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):4969-4978. (Abstract IJCEP0039666, Full text PDF).

Lihua Du, Rongquan He, Yanfeng Jiang, Weihua Zhao, Yibin Yao, Zeyan Shi, Bo Liu, Xiaohua Hu, Zhigang Peng, Jie Ma: mRNA expression level and clinical value of hypoxia inducible factor 1 alpha in patients with myelodysplastic syndromes: a fluorescence quantitative real-time RT-PCR study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):4979-4987. (Abstract IJCEP0049344, Full text PDF).

Hong-Yu Wang, Sha Ni, Ling Ouyang: Expression of immune-related cytokine IL-1β in non-neoplastic epithelial disorders of the vulvar tissue and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):4988-5000. (Abstract IJCEP0051175, Full text PDF).

Honglian Yu, Zhankui Zhao, Qingsheng Kong, Chuanxin Liu, Deqian Liu, Xiaoli Zeng, Qin Qu: Effect of ERβ-regulated p38 signaling pathway on biological behaviors of prostate cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5001-5011. (Abstract IJCEP0051492, Full text PDF).

Fei Huang, Jie Ding, Li Miao, Yingxuan Zhao, Mingye Zhang, Caiyun Chen, Gaoyi Wu, Songshan Lin, Feng Wang: IL-17 siRNA promotes human proliferation and osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells via ERK1/2, JNK and p38 MAPK signaling. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5012-5021. (Abstract IJCEP0049035, Full text PDF).

Fan Wang, Shaobing Wang, Zhenghong Zhang, Qingqiang Lin, Yiping Liu, Yijun Xiao, Kaizhuan Xiao, Zhengchao Wang: Activation of NLRP3 inflammasome in the ovaries during the development and treatment of polycystic ovary syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5022-5030. (Abstract IJCEP0049177, Full text PDF).

Zikun Huang, Fangyi Yao, Zhen Deng, Suri Gu, Yiping Peng, Qing Luo, Junming Li: Elevated expression of Tim-3 in CD56dimCD16+ NK cells correlates with disease severity of pulmonary tuberculosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5031-5038. (Abstract IJCEP0049511, Full text PDF).

Xian Wang, Dongrui Jiang, Chengchen Xu, Guilu Zhu, Zhengsheng Wu, Qiang Wu:
Differential expression profile analysis of miRNAs with HER-2 overexpression and intervention in breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5039-5062. (Abstract IJCEP0052419, Full text PDF).

Jian Liang Chen, Li Xia Zhou, Han Wang, Chun Fu Li, Xue Dong Wu, Ying Yun Fu, Shing Chan, Godfrey Chi Fung Chan, Mo Yang: Human cytomegalovirus impairs megakaryopoiesis by reducing c-Mpl expression and inducing apoptosis via the intrinsic pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5063-5077. (Abstract IJCEP0021937, Full text PDF).

Linlin Qu, Liang He, Shaomin Wang, Jing Huang, Wei Xu: JAK2-dependent proliferation of Fas positive colorectal cancer cells may associate with poor prognosis in colorectal cancers. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5078-5091. (Abstract IJCEP0049205, Full text PDF).

Zhen Jia, Fengbiao Mao, Lu Wang, Mingzhen Li, Yueyi Shi, Baorong Zhang, Guolan Gao: Whole-exome sequencing identifies a de novo mutation in TRPM4 involved in pleiotropic ventricular septal defect. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5092-5104. (Abstract IJCEP0050663, Full text PDF).

Teresa Pérez, Eunice D Farfán-García, Marvin A Soriano-Ursúa, Leticia Manuel-Apolinar, María C Castillo, Alexander Kormanovsky, Enrique Querejeta, Angélica Carranza-Muleiro, Antonio Ruiz: Effects of hydrogen peroxide on phenylephrine-induced contraction of abdominal or thoracic aorta from adult rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5105-5116. (Abstract IJCEP0043954, Full text PDF).

Wen-Qun Zhong, Wei Zhang, Lu Gao, Gang Chen, Guo-Liang Sa, Jie-Gang Yang, Yi-Fang Zhao, Yan-Fang Sun: Activated autophagy contributes to the development of lymphatic malformations. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5117-5128. (Abstract IJCEP0050577, Full text PDF).

Huan-Yu Zhang, Hong Zhang, Zhong Jiang, Hong-Ting Lu, Xin Chen, Qian Dong: MiRNA-7 targets cathepsin K to inhibit invasion and metastasis of neuroblastoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5129-5140. (Abstract IJCEP0051944, Full text PDF).

Xiaohui Fan, Chao Yang, Shuxia Fan: miR-410 promotes the proliferation and migration in retinoblastoma cells via CETN3. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5141-5151. (Abstract IJCEP0050350, Full text PDF).

Ziyan Fang, Caifeng Guo, Xiaoming Zhou, Yi Huang, Yixuan Zeng, Zhong Pei, Yuping Ning: Yeast as a model to study the roles of aging regulation path way Sip2-Sch9 in α-synuclein pathogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5152-5161. (Abstract IJCEP0050157, Full text PDF).

Xuming Yuan, Chengzhi Chen, Lei Wang, Xin He:
Inhibition of microRNA-182 reduces hypoxia/re-oxygenation-induced HL-1 cardiomyocyte apoptosis by targeting the nuclear respiratory factor-1/mitochondrial transcription factor A (NRF-1/mtTFA) pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5162-5170. (Abstract IJCEP0045313, Full text PDF).

Rui Jiang, Chao Zhang, Ziyan Zhang, Guangyao Liu, Rui Gu, Han Wu: Knockdown of miR-125-3p protects against oxidative stress in PC-12 cells by targeting MEF2. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5171-5179. (Abstract IJCEP0046633, Full text PDF).

Yanchao Duan, Jing Nie, Lei Zhang, Yan Liu, Haipeng Jia, Zhirong Zhang: BMSC-derived microvesicles assist the migration and homing of multiple myeloma XG-7. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5180-5188. (Abstract IJCEP0052121, Full text PDF).

Qiuyu Liu, Rongfang He, Ziguang Xu, Fangfang Fu, Shengli Zhou, Qianqian Lei, Shuang Liang, Huanzhou Xue: Clinicopathological and genetic features of mutant gastrointestinal stromal tumors with rare lymph node metastasis and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5189-5196. (Abstract IJCEP0048698, Full text PDF).

Jianwei Chen, Zhanchun Li, Haihong Chen, Hao Ji, Chao Deng, Zude Liu, Guibin Zhong, Hongxing Shen: Transforming growth factor β/Smad pathway participates in lumbar ligamentum flavum hypertrophy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5197-5204. (Abstract IJCEP0049164, Full text PDF).

Shouling Luo, Han Li, Nannan Cao, Yao Tang, Weirong Gu: MicroRNA-148a affects functions of placental trophoblast cells in preeclampsia by regulating HLA-G. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5205-5212. (Abstract IJCEP0049284, Full text PDF).

Zhenhua Zhao, Hepeng Cheng, Yang Li, Hui Liu, Hao Zi, Xiaodong Li, Junqing Hou: LRRC3B inhibits the proliferation and invasion of bladder cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5213-5219. (Abstract IJCEP0047984, Full text PDF).

Lan Yao, Qingshan Zhou, Lu Wang, Guo Hou: MicroRNA-182-5p protects H9c2 cardiomyocytes from hypoxia-induced apoptosis by down-regulation of PTEN. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5220-5226. (Abstract IJCEP0049293, Full text PDF).

Juan Ding, Chao Che, Yongyuan Liang, Yifeng Sun, Qian Wang: Serum long non-coding RNA signatures serve as novel noninvasive biomarkers for diagnosis and prognosis of gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5227-5239. (Abstract IJCEP0047640, Full text PDF).

Wangshu Li, Zhimiao Bai, Weiwei Yao, Ling Lu, Yufeng Liu, Mei Yang, Qingchun Yang, Rui Wang, Hua Guo, Hua Chen, Chunfang Ha: Osteopontin promoting the pathogenesis of endometriosis and changes in cell invasion and migration through activation of NF-кB signaling in endometrial epithelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5240-5251. (Abstract IJCEP0046645, Full text PDF).

Jia Sun, Song Wang, Yong-Ci Zhang, Zheng Fu, Zhi-Feng Zhu, Jing Jia, Qiong Xu, Li Wang, Jin-Ping Li, Rong Lu, Zhi Yao: Pentapeptide PLNPK ameliorates adjuvant arthritis and inhibits T cell activation by suppressing Lck and PI3K activities. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5252-5262. (Abstract IJCEP0034627, Full text PDF).

Dong Xu, Gang Zhang, Yadi Wu, Yonghui Ma, Xinfeng Yan: MicroRNA-28-3p promotes fracture healing through inhibition of Sox6 and activation of PI3K/AKT pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5263-5273. (Abstract IJCEP0047625, Full text PDF).

Ping Duan, Yuxiao Zeng, Yong Liu, Yi Wang, Haiwei Xu, Zhengqin Yin: Comparison of protective effects of hESCs-derived and hBMSCs-derived RPE cells on sodium iodate-injuried rat retina. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5274-5284. (Abstract IJCEP0048611, Full text PDF).

Lin Du, Tang-Jun Zhou, Zhen-Jiang Ma, Hai-Jun Tian, An Qin, Kai Zhang, Chang-Qing Zhao, Jie Zhao: Integrin β1 overexpression protects nucleus pulposus cells from apoptosis and attenuates intervertebral disc degeneration. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5285-5295. (Abstract IJCEP0049983, Full text PDF).

Xuezhi Diao, Guishuang Li: Down-regulation of miR-30b reduces cardiomyocyte apoptosis by targeting Bcl-2 in diabetic cardiomyopathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5296-5305. (Abstract IJCEP0049277, Full text PDF).

Yongbin Zheng, Chao Yang, Dan Song, Kuang Xiao, Yu Ding, Wenhong Deng, Shilun Tong: ZNF503 promotes colon cancer cell proliferation and mediates tumor progression via activating Myc. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5306-5315. (Abstract IJCEP0051505, Full text PDF).

Tucheng Sun, Shu Chen, Nianguo Dong, Xianwu Zhou, Huadong Li: Imatinib inhibits angiotensin II-induced aortic dissection through the c-Abl signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5316-5324. (Abstract IJCEP0023844, Full text PDF).

Jinbo Gao, Yu Ma, Jun Shen, Hui Yao: TGF-β promotes invasion and angiogenesis of oral squamous cell carcinoma SCC9 cells by upregulation of slug signal. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5325-5333. (Abstract IJCEP0046888, Full text PDF).

Neetika Singh, Jogeswar S Purohit, S Shanti, Abhilasha Singh, Anil K Panigrahi, Madan M Chaturvedi: Characterization of the N-terminally clipped histone H3 (ΔH3) from old chicken and rat liver. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5334-5342. (Abstract IJCEP0047442, Full text PDF).

Xiaoqian Zhang, Bin He, Yanhong Zhang, Danhua Zhu, Ermei Chen, Chao Ye, Jie Wang, Lanjuan Li: ITE enhances the CYP450s activities of rat hepatocytes in a bioreactor. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5343-5350. (Abstract IJCEP0048627, Full text PDF).

Zhe Su, Chaodong Zhou, Ge Hong: MicroRNA-103a inhibits proliferation, migration and invasion in colorectal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5351-5358. (Abstract IJCEP0050826, Full text PDF).

Libin Ma, Kang Jiang, Peiwu Jiang, Kean Chen, Jia Shao, Zhijian Yu, Gang Deng: EGF like domain multiple 7 regulates the migration and invasion of prostate cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5359-5365. (Abstract IJCEP0047151, Full text PDF).

Wenya Han, Daojiang Yu, Tianlan Zhao: The role of miR-203a in hypertrophic scars and its mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5366-5372. (Abstract IJCEP0048672, Full text PDF).

Meifang Jin, He Zhao, Guanghao Su, Lin Liu, Gang Li, Lixiao Xu: Tripartite motif-containing protein 33 (TRIM33) negatively regulates amyloid-β production by promoting proteasome-dependent degradation of BACE1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5373-5378. (Abstract IJCEP0050394, Full text PDF).

Sofia M Rodríguez-Peredo, Ashley K Castellanos-Jankiewicz, Ivan Imaz-Rosshandler, Miguel A Espinoza-Camacho, Claudia Rangel-Escareño, José L Muñoz-Sánchez, Jorge Melendez-Zajgla, M Elizabeth Tejero, Roxana Carbó, Vilma Maldonado, Laura del Bosque-Plata: Modulation of the lung RNAome in a metabolic syndrome rat model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5379-5392. (Abstract IJCEP0039983, Full text PDF).

Kosuke Fujino, Kazuhiro Yasufuku, Shinji Kudoh, Yamato Motooka, Yonosuke Sato, Joeji Wakimoto, Ichiro Kubota, Makoto Suzuki, Takaaki Ito: INSM1 is the best marker for the diagnosis of neuroendocrine tumors: comparison with CGA, SYP and CD56. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5393-5405. (Abstract IJCEP0049690, Full text PDF).

Yan Qi, Jinli Zhang, Hong Zou, Yan Ren, Ning Wang, Jin Zhao, Jianming Hu, Jinfang Jiang, Wei Jia, Lijuan Pang, Feng Li: Detection of common chromosomal translocations and immunohistochemical analysis of soft tissue small round cell sarcomas. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5406-5417. (Abstract IJCEP0047985, Full text PDF).

Ying Ye, Miao Wang, Bin Wang, Yu Li, Xiang-Min Yang, Zhi-Nan Chen:
CD98, a potential diagnostic cancer-related biomarker, and its prognostic impact in colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5418-5429. (Abstract IJCEP0051466, Full text PDF).

Zhen Zhao, Rui Huang, Huawei Cai, Bin Liu, Yu Zeng, Anren Kuang: Sodium iodide symporter expression driven by the survivin promoter enables radionuclide imaging and therapy for A549 non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5430-5440. (Abstract IJCEP0047075, Full text PDF).

Ningning Wang, Xiaolu Zhang, Xiao Sun, Jianfeng Du, Yueyan Zhang, Lin Lou, Yong Wang, Kaiming Chen, Man Zhang:
MiR-153-3p suppresses atherosclerosis cells’ migration via target regulation of ROCK1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5441-5451. (Abstract IJCEP0049381, Full text PDF).

Jianhong Shang, Hongwei Shen, Jun Liu, Yalan Deng, Shuzhong Yao, Shanyang He: HOXC6 expression is associated with a poor prognosis in early-stage cervical squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5452-5461. (Abstract IJCEP0051092, Full text PDF).

Dongyan Huang, Shiming Yang, Zhirao Dai, Weimin Li, Rongguan Wang: Cytotoxicity of Kaempferol-3-O-rhamnoside against nasopharyngeal cancer via inhibition of EGFR-TK. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5462-5470. (Abstract IJCEP0036574, Full text PDF).

Zhixiao Li, Rongjun Qian, Jiadong Zhang, Xiwen Shi: Lipoma HMGIC fusion partner-like 3 (LHFPL3) promotes proliferation, migration and epithelial-mesenchymal transitions in human glioma cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5471-5479. (Abstract IJCEP0048030, Full text PDF).

Xiu Zhu, Wen-Juan Yin, Guo-Ping Chen, Wen-Yong Sun, Mei-Juan Wu: Comparison of clinical characteristics, immunophenotype and prognosis between primary gastrointestinal and primary nodal diffuse large B-cell lymphomas. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5480-5488. (Abstract IJCEP0048678, Full text PDF).

Yongyong Wang, Xiang Tan, Lei Dai, Nuo Yang, Tao Liu, Guanbiao Liang, Lei Xian, Jianji Guo, Mingwu Chen: Significance of circulating tumor cells in non-small-cell lung carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5489-5497. (Abstract IJCEP0048121, Full text PDF).

Rengeng Liu, Qianyu Zhang, Yuehong Lang, Zibo Tang, Zhongzhong Peng, Xiaojun Cai, Zhaojian Fu, Weiyi Fang, Libo Li: High-level expression of MYH9 predicts poor prognosis in patients with colon cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5498-5505. (Abstract IJCEP0048493, Full text PDF).

Mingshan Wang, Chaoli Duan, Qiang Ren, Peijie Chen, Shu Lu, Shuchao Ye, Jiawei Wang, Peiming Bai: Expression of COUP-TF2 in bladder carcinoma and effect of microenvironment of bladder cancer on endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5506-5513. (Abstract IJCEP0049130, Full text PDF).

Yaqiu Chen, Lina Zhang, Hui Teng, Haiyan Zhou: MicroRNA 218 modulates PKC/AKT pathway to protect lidocaine-induced neurotoxicity in ganglia in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5514-5521. (Abstract IJCEP0049809, Full text PDF).

Luwei Wei, Fuqiang Yin, Wei Zhang, Li Li: ITGA1 and cell adhesion-mediated drug resistance in ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5522-5529. (Abstract IJCEP0050878, Full text PDF).

Mingqian Zhou, Haichang Li, Lin Huang, Xueqin Huang, Fenfen Liu, Xiangyu Kong, Zhijun Xie, Dawei Wang, Lu Li, Chengping Wen: Dihydroartemisinin modulation of toll-like receptors-4 signaling pathway in lipopolysaccharide-stimulated RAW264.7 murine macrophages. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5530-5537. (Abstract IJCEP0051066, Full text PDF).

Keqiang Wang, Yanqiang Hou, Qinghua Li, Dapeng Zhao, Yanchao Duan, Zhangshen Ran, Xiangqi Li: Inhibitory effect of LY294002 on CD3mAb-activated T cells and Mtb-Ag-activated γδΤ cells via TCR signal transduction pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5538-5544. (Abstract IJCEP0033724, Full text PDF).

Na Shen, Xu Zhou: ShRNA lentivirus mediated knockdown of RECQL5 enhances the tumor malignancy of Hep-2 laryngeal squamous carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5545-5551. (Abstract IJCEP0040838, Full text PDF).

Bitao Ma, Lilun Jin, Xiuli Liu, Weiran Teng: An investigation over the impact of conventional Chinese bone setting to cartilage and the VEGF expression in cartilage cells in rats with knee osteoarthritis disease. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5552-5558. (Abstract IJCEP0046623, Full text PDF).

Yinyun Ni, Dan Liu, Ge Ge, Yihan Zhu, Li Zhang: Apelin is a novel circulating biomarker for the diagnosis of lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5559-5565. (Abstract IJCEP0050285, Full text PDF).

Ping Gong, Yi Long, Xuan Xu, Jie Xiong: Exome sequencing identifies a compound heterozygote in C5orf42 gene causing Joubert syndrome in a Chinese family. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5566-5572. (Abstract IJCEP0050971, Full text PDF).

Du-Xiong Cai, Hai-Mei Long, Ying-Jie Su: SphK1 is involved in the progression of human pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5573-5579. (Abstract IJCEP0050988, Full text PDF).

Fei Huang, Jie Ding, Li Miao, Yingxuan Zhao, Mingye Zhang, Caiyun Chen, Gaoyi Wu, Songshan Lin, Feng Wang: Effects of EGCG on LPS-induced elevation of inflammatory factors in human gingival fibroblasts and functional mechanisms. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5580-5586. (Abstract IJCEP0051405, Full text PDF).

Jorge Peregrina-Sandoval, Susana del Toro-Arreola, Antonio Oceguera-Villanueva, Felipe Cerda-Camacho, Alicia del Toro-Arreola, Oscar Gonzalez-Ramella, Jesse-Haramati, Adrian Daneri-Navarro: Trypsin proteolytic activity in cervical cancer and precursor lesions. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5587-5593. (Abstract IJCEP0051629, Full text PDF).

Lingyun Wang, Changan Liu, Liangliang Jiang, Yuqing Wang: Aggravation of spinal cord injury by CCL5 via activating NK-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5594-5599. (Abstract IJCEP0020985, Full text PDF).

Dalei Jiang, Yuan Li, Huan Ma, Linhao Li, Shuhui Zhan, Yuqiang Gao: PAR2 activates autocrine IL-8 signaling pathway to promote proliferation and migration of colorectal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5600-5605. (Abstract IJCEP0026386, Full text PDF).

Jianshu Yuan, Yuwen Wang, Xiaoping Xu, Pengyun Wang: Luteolin: a novel approach to attenuating the glaucoma via antioxidant defense mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5606-5611. (Abstract IJCEP0040610, Full text PDF).

Fangzheng Zhou, Chuantao Zou, Changhua Zhang, Long Nie, Renna Luo, Yanjun Li: MiR-34a targeted Notch2 to induce apoptosis of medullary thyroid carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5612-5617. (Abstract IJCEP0048018, Full text PDF).

Xin Ge, Xiaolei Zhang, Ming Li, Fang Deng, Wulin Shan, Shaohua Chen: The value of serum HE4 in pancreatic adenocarcinoma diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5618-5623. (Abstract IJCEP0049032, Full text PDF).

Yunyan Wang, Gongcheng Wang, Lu Ji, Qing Sun, Bing Zhong, Junsong Meng: Downregulation of miR-138-5p is associated with poor prognosis in human bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5624-5629. (Abstract IJCEP0049637, Full text PDF).

Tingting Zhang, Feifei Hou, Qingbiao Fu, Yanying Li, Kunpeng Wang, Xiangyu Zhang: Two different intragenic dystrophin deletions in a Chinese nuclear family with dystrophinopathies. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5630-5635. (Abstract IJCEP0050996, Full text PDF).

Hui Gao, Rui-Xing Yin, Qing-Hui Zhang, Ling Qiu, Eksavang Khounphinith, Duo-Shun Wang, Kai-Guang Li:
Association of the VLDLR rs3780181 SNP and serum lipid levels in the Jing and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5636-5654. (Abstract IJCEP0052271, Full text PDF).

Zhengquan Han, Xiaomeng Gong, Bo Zhu, Shiwu Wu, Lan Yu, Wenqing Song, Danna Wang:
Expression of ALDH1, MACC1, and KAI1 in the triple-negative breast cancer and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5655-5664. (Abstract IJCEP0046604, Full text PDF).

Mengni Zhang, Ling Nie, Zhengzheng Su, Miao Xu, Ni Chen, Jing Gong, Hanbin Xie, Jinjing Zhong, Junya Tan, Yunyi Xu, Xiuyi Pan, Xueqin Chen, Qiao Zhou: MicroRNA200c suppresses urothelial carcinoma invasiveness by targeting FSCN1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5665-5674. (Abstract IJCEP0049517, Full text PDF).

Yan-Wei Zheng, Dong-Mei Sun, Chang-Bin Li, Hong-Fang Shao, Min-Fang Tao: Correlation between ESR1, BDNF, or APOE polymorphisms and postmenopausal sleep disorder in the Shanghai area. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5675-5684. (Abstract IJCEP0049618, Full text PDF).

Ji Hee Lee, Yu Kyung Lee, Eun-Sol Kim, Ja Seung Koo: Expression of DNA methylation-related proteins in breast phyllodes tumor. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5685-5693. (Abstract IJCEP0040270, Full text PDF).

Guo-Ping Li, Gao-Quan Gong, Yi Chen, Chang-Yu Li, Xiao-Lin Wang: Down-regulation of microRNA-20a in gemcitabine-resistant pancreatic cancer in in vitro microRNA integrative analysis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5694-5702. (Abstract IJCEP0044504, Full text PDF).

Zhiying Zhao, Yongmei Zhou: Circulating miR-21 and miR-423-5p as biomarkers for heart failure in heart valve disease patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5703-5711. (Abstract IJCEP0047637, Full text PDF).

Zheng Luo, Lin Sun, Dejie Liu, Jun Liu: Targeted regulation of miR-218 on BIRC5 for hepatocellular carcinoma apoptosis and proliferation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5712-5720. (Abstract IJCEP0048042, Full text PDF).

Mengxi Wu, Yuanyuan Wang, Hua Wu, Siyang Feng, Di Lu, Ruihong Xu, Kaican Cai: TAZ expression in three distinct circulating tumor cells of NSCLC patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5721-5729. (Abstract IJCEP0049353, Full text PDF).

Xiaoqun Yang, Lisha Wang, Hualei Gan, Yong Wu, Tao Wang, Chaofu Wang: Primary renal mucinous cystadenocarcinoma coexistent with a carcinoid element, probably arising from the renal pelvis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5730-5737. (Abstract IJCEP0051390, Full text PDF).

Mounira El Euch, Souha Haddad, Madiha Mahfoudhi, Ines Ouahchi, Fethi Ben Hamida, Ahlem Blel, Fatima Jaziri, Khaoula Ben Abdelghani, Sami Turki, Soumaya Rammeh, Taïeb Ben Abdallah: Successful combination of melphalan and steroïds in Castelman disease variant of POEMS syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5738-5742. (Abstract IJCEP0048181, Full text PDF).

Jingzi Zhong, Yanshu Xie, Lanshan Huang, Gang Chen, Haixia Liao, Yiwu Dang, Roma Kajal Dewan, Dan Wei: Histological alteration of pancreas in rats with sepsis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5743-5750. (Abstract IJCEP0050358, Full text PDF).

Lijie Wang, Xiaohua Xie, Yunduan Sun, Jingyu Wang, Yan Wang, Xiumei Wang: KLK4 is synchronically expressed to CTSC in ameloblasts during amelogenesis molars. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5751-5757. (Abstract IJCEP0047909, Full text PDF).

Wei Zhang, Ernv Zheng, Rong Fan, Xianming Su: Protective effect of restructuring klotho protein combined with trimetazidine on myocardial injury in mice. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5758-5764. (Abstract IJCEP0048615, Full text PDF).

Chuanji Hao, Huimin Wang, Hui Xin, Lihua Zhang, Xia Miao, Xiao Wang, Li Lin: Targeting NF-κB and PUMA prevents heart injury in heart transplantation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5765-5771. (Abstract IJCEP0049014, Full text PDF).

Dandan Xie, Qianqian Liu, Katia Sofia Bandeira Silva da Mour, Yuanhui Jia, Ting Li: Expression of TET2 in human placenta in gestational diabetes mellitus. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5772-5778. (Abstract IJCEP0051211, Full text PDF).

Keisuke Kawashima, Chiemi Saigo, Hanamatsu Yuki, Ayumi Niwa, Yusuke Kito, Ryo Kawaura, Bunya Kuze, Tamotsu Takeuchi: Expression of transcription factor ZEB1 in sarcomatoid salivary duct carcinoma of the parotid gland. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5779-5783. (Abstract IJCEP0049925, Full text PDF).

Pijun Yan, Zhihong Zhang, Jian Feng, Hua Li, Chenlin Gao, Jun Yang, Haihua Zhong, Qin Wan, Yong Xu: Association between serum total bilirubin levels, bone mineral density, and prevalence of osteoporosis in Chinese patients with type 2 diabetes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5784-5798. (Abstract IJCEP0051389, Full text PDF).

Shi-Yu Mao, Tian-Bao Huang, Da-Do Xiong, Meng-Nan Liu, Ke-Ke Cai, Xu-Dong Yao: Prognostic value of preoperative systemic inflammatory responses in patients with non-muscle invasive bladder cancer undergoing transurethral resection of bladder tumor. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5799-5810. (Abstract IJCEP0050745, Full text PDF).

Linghe Luo, Junxian Chen, Haiyan Liu: Effect of octreotide acetate combined with somatostatin on treating acute pancreatitis and expression of miRNA-200 family. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5811-5820. (Abstract IJCEP0010494, Full text PDF).

Jing Li, Peng Li, Zhuanzhuan Yu, Peng Bu, Yanfeng Xi: Significance of microRNA-17, microRNA-19, c-myc, and E2F1 expression in T lymphoblastic lymphoma/leukemia and their relation to prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5821-5830. (Abstract IJCEP0038909, Full text PDF).

Shuai Wang, Peng-Wen Wu, Xun Wang, Yuan Zhou, Bo Dai, Jing-Lin Wang, Halmurat Obulkasim, Shuo Zhu, Xiao-Lei Shi, Yi-Tao Ding: Ratio of tumor to peritumoral mitochondrial DNA content predicts prognosis of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5831-5840. (Abstract IJCEP0050235, Full text PDF).

Hitoshi Kameyama, Yuki Hirose, Yasunobu Matsuda, Masayuki Nagahashi, Hiroshi Ichikawa, You Sato, Saki Yamada, Shinnosuke Hotta, Yosuke Tajima, Takuma Okamura, Mae Nakano, Masato Nakano, Yoshifumi Shimada, Jun Sakata, Takashi Kobayashi, Toshifumi Wakai: Clinical significance of NQO1 expression in KRAS wild-type colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5841-5849. (Abstract IJCEP0047723, Full text PDF).

Shi-Yu Mao, Tian-Bao Huang, Da-Bo Xiong, Meng-Nan Liu, Ke-Ke Cai, Long-Sheng Wang, Jun-Feng Zhang, Jun-Hua Zheng, Xu-Dong Yao: Prognostic value of the tumor-stroma ratio in patients with T1 high-grade bladder cancer undergoing transurethral resection of bladder tumor. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5850-5858. (Abstract IJCEP0050076, Full text PDF).

Rui Zhang, Jian Xu, Jian Zhao, Jinghui Bai: Expression of vascular endothelial growth factor in circulating tumor cells for prediction of colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5859-5867. (Abstract IJCEP0050575, Full text PDF).

Song-Tao Xu, Wen-Jing Wen, Jin Zhou, Jia-Xiu Liu, Guo-Jian Gu: Clinicopathological significance of expression of CIP2A and c-myc in human gallbladder carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5868-5874. (Abstract IJCEP0044649, Full text PDF).

Han-Wei Zhou, Xi Wang, Qi Chen, Chen-Tao Ge, Yue Shi, Cai-Yun Fu: Central distribution sites and protein expression of human HK-1 in mice. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5875-5881. (Abstract IJCEP0047603, Full text PDF).

Fang Yin, Yanan Wang, Jinfang Xue, Haoyu Kuang, Liya Liao, Xiaojun Zhou: High expression of long noncoding RNA AB073614 in colorectal cancer patients and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5882-5888. (Abstract IJCEP0049074, Full text PDF).

Jiangtao Sun, Kaifang Song, Xiang Yuan, Shegan Gao, Xiaoshan Feng, Bo Yang: Prognostic value of ERCC1 and RRM1 in NSCLC patients with smoking history or not. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5889-5894. (Abstract IJCEP0045839, Full text PDF).

Jinliang Chen, Jianrong Chen, Xuedong Lv, Hang Ma: Clinical significance of TGF-β1 in exhaled breath condensate and serum from patients with non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5895-5900. (Abstract IJCEP0048791, Full text PDF).

Chang Xu, Lei Liu, Zhuxi Li, Qiang Huang, Hesong Zeng: Decreased circulating levels of sirtuin-1 in patients with aortic dissection. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5901-5906. (Abstract IJCEP0049708, Full text PDF).

Yian Ouyang, Yugang Jiang, Mengqiang Yu, Mingming Zhang, Zhigang Tan: Upregulation of MALAT1 expression predicts a poor prognosis in the development of intracranial aneurysm (IA). Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5907-5912. (Abstract IJCEP0050560, Full text PDF).

Shuhong Zhang, Mulan Jin, Xiaoge Zhou, Yuanyuan Zheng, Wei Liu, Weihua Liu, Jianlan Xie:
Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma with hemophagocytic syndrome: a clinical and pathologic study of 6 cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5913-5918. (Abstract IJCEP0050807, Full text PDF).

Li’e Zhang, Suilong Zhang: Expression of CX43 and SOCS-1 in patients with sudden cardiac death. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5919-5923. (Abstract IJCEP0047597, Full text PDF).

Xingtang Yang, Zhijun Wang, Liang Chen, Guangxi Zhou, Yanqing Chen, Zhanju Liu:
Increased CD177 expression is associated with helicobacter pylori-related gastritis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5924-5928. (Abstract IJCEP0050129, Full text PDF).

Fang Fang, Yu Dong, Yan Chen, Zhong-Cheng Luo, Jin-Song Zhang, Stella M Yu, Jun Zhang:
Placental pathologic features in macrosomia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5929-5938. (Abstract IJCEP0050557, Full text PDF).

Zhiqiang Wang, Yukai Li, Yinxia Su, Qi Ma, Li Wang, Lili Ding, Lina Liu, Jun Zhu, Hua Yao: Association of rs7903146 and rs7085532 polymorphisms in TCF7L2 gene with type 2 diabetes mellitus in a Chinese Uygur population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5939-5947. (Abstract IJCEP0047350, Full text PDF).

Luqiu Zhou, Mingwu Lou, Guochang Chen, Zhisong Jiu, Yunxia Shen, Lin Lu: Association of six SNPs in SLC7A7 with glioma risk in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5948-5954. (Abstract IJCEP0050602, Full text PDF).

Yuqing Wang, Wei Ji, Chuangli Hao, Yongdong Yan, Zhengrong Chen, Xinxing Zhang, Wenjing Gu, Xuejun Shao, Jun Xu: Epidemiological characteristics of mycoplasma pneumoniae respiratory tract infection in hospitalized children from 2006 to 2013. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5955-5963. (Abstract IJCEP0049942, Full text PDF).

Bo Wang, Wenjun Cheng, Wei Feng, Danmou Xing, Ruokun Huang, Wusheng Kan, Ling Xiao, Shuo Wen, Zhihong Xiao: VEGF and eNOS genetic polymorphisms and their interactions with steroid and the risk of osteonecrosis of the femoral head. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5964-5970. (Abstract IJCEP0048628, Full text PDF).

Zhen Feng, Cuiyue Wang, Shui Sun: Association of estrogen receptor alpha gene polymorphisms and its gene-gene interactions with knee osteoarthritis susceptibility in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5971-5977. (Abstract IJCEP0049106, Full text PDF).

Yane Gong, Ning Gao, Buping Guo, Haican Liu, Xiaoli Du, Yiping Liu, Jianbin Zhang, Hui Li, Shuixian Li, Bo Zhao, Hongxia Bo, Kanglin Wan, Hui Pang: Spoligotyping and drug-resistance of Mycobacterium tuberculosis strains from Shanxi province, China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5978-5983. (Abstract IJCEP0044424, Full text PDF).

Libin Ma, Xiu Yang, Wei Wei, Benyong Wang, Donghao Qiu, Qiuxiang Zhu, Ming Wang, Gang Deng: Diagnostic and prognostic significance of procalcitonin and endotoxin in peritoneal dialysis-related peritonitis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5984-5988. (Abstract IJCEP0043799, Full text PDF).

Lan Chen, Yong Tan, Peixia Cao:
Relationship of thyroid stimulating hormone with sex hormones in patients with polycystic ovary syndrome: a single-center, retrospective observational study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5989-5993. (Abstract IJCEP0051119, Full text PDF).

Rong Du, Zongan Liang, Xiaocong Li, Yuzhu Ji, Tangli Zhong, Zirong Deng: Ruptured noncoronary sinus of Valsalva aneurysm into the right atrium: a rare cause of pulmonary thrombus with pneumonia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5994-5998. (Abstract IJCEP0043438, Full text PDF).

Casey M Inouye, Valsamo Anagnostou, Qing Kay Li: Primary parotid adenocarcinoma metastasis to the spleen with PIK3CA mutation: cytological findings and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):5999-6005. (Abstract IJCEP0048658, Full text PDF).

Nanlin Li, Meiling Huang, Yuqing Yang, Rui Ling: Secretory breast cancer in a 7-year-old girl. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6006-6010. (Abstract IJCEP0049083, Full text PDF).

Baofu Xu, Kui Zhang, Peng Guan, Feijun Huang: Death mechanism of amniotic fluid embolism was inclined to anaphylactic shock: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6011-6015. (Abstract IJCEP0046771, Full text PDF).

Qing Li, Lei Cao, Lei Jing, Deng-Shan Wang, Wan-Ju Sun: Primary rete testis adenocarcinoma: a report of 2 cases and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6016-6020. (Abstract IJCEP0047212, Full text PDF).

Yu Sun, Lele Cong, Xiaoming Zhong, Yushui Ma, Ping Luo, Miao Liu, Huiqiong Yang, Xianling Cong, Da Fu, Qing Zhao, Xingdang Liu: Decreased expression of miR-32 is associated with the clinical outcome of non-small cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6021-6028. (Abstract IJCEP0027591, Full text PDF).

Hao Wang, Changxin Huang, Feiqing Wu, Wei Shi, Xueyan Fu, Keyuan Liu: Development and anti-tumor effects of lung cancer stem cell chaperon molecule antigen peptide vaccine. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6029-6037. (Abstract IJCEP0046704, Full text PDF).

Shicong Yang, Yan Huang, Xiaofang Lu, Yanyang Chen, Jue Wang, Wenfang Chen: Thyroid-like low-grade nasopharyngeal papillary carcinoma with a “biphasic” morphology: report of 3 cases and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6038-6046. (Abstract IJCEP0047334, Full text PDF).

Ying Wang, Wen-Ming Xiao, Shu-Ming Wei, Xiang-Ming Chen, Lin Wei, Rui-Hua Tian, Li Meng, Bao-Rong Xiao, Ping-Xia Wu, Yong-Hua Yu: Highly expressed DDX10 promotes hepatocellular carcinoma cell proliferation through Wnt/β-catenin signaling. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6047-6053. (Abstract IJCEP0047545, Full text PDF).

Yuhang Guo, Haiyun Lin, Yiyao Tang, Peng Guo, Nuo Zhou: Panax notoginseng saponins exert osteogenic promotion effect on rabbit distraction osteogenesis model through TGF-β1 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6054-6063. (Abstract IJCEP0047970, Full text PDF).

Nan Jiang, Ming-Gen Hu, Wen-Bo Tang, Zhu-Zeng Yin, Zi-Zheng Wang, Qu Liu, Rong Liu: Aberrant loss of SFRP1 expression is associated with poor prognosis in pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6064-6070. (Abstract IJCEP0030528, Full text PDF).

Boyu Du, Yang Guo, Lan Jin, Mengyuan Xiong, Dandan Liu, Xueyan Xi: Targeting autophagy promote the 5-fluorouracil induced apoptosis in human colon cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6071-6081. (Abstract IJCEP0050374, Full text PDF).

Juan Liu, Fan Yang, Dianjing Sui, Qiaoyan Guo, Changqing Dong, Jing Wang, Ping Nie, Liming Yang, Ping Luo: Clinical and pathological characteristics of male patients with systemic lupus erythematosus from northeast China: a ten-year retrospective study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6082-6091. (Abstract IJCEP0049620, Full text PDF).

Guowei Zhou, Wenyi Yang, Shaowen Liu, Zhi Zhang: Stilbene glycosides suppress oxidized low-density lipoprotein-induced macrophage Raw264.7 cell apoptosis in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6092-6098. (Abstract IJCEP0039476, Full text PDF).

Yan-Fei Jia, Ying Guo, Fang Zhou, Kai-Shu Zhang, Xiao-Wei Wang, Wen-Hong Lu, Xiao-Wei Liang, Yi-Qun Gu: Expression of kisspeptin-GnRH system is down-regulated in hypothalamic arcuate nucleus of male rats with high-fat-diet. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6099-6107. (Abstract IJCEP0051773, Full text PDF).

Shuaiqi Chen, Guanying Zhang, Quanfeng Yu, Xinjun Zhang, Guangye Han: microRNA-361 inhibited prostate carcinoma cell invasion by targeting Gli1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6108-6116. (Abstract IJCEP0040759, Full text PDF).

Yanan Jing, Baohua Xu: Decreased expression of miR-153-3p in oral squamous cell carcinoma contributes to cell migration and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6117-6129. (Abstract IJCEP0043011, Full text PDF).

Renhong He, Yulin Liu, Jianzhong Fan:
The role of Notch signaling pathway in mechanical stimulation of infrasound altering activities of bone marrow mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6130-6138. (Abstract IJCEP0048376, Full text PDF, Supplementary Data).

Tao Hou, Shihua Yin, Ziang Zhu, Ji Long, Zhiling Huang, Qing Huang: Lipopolysaccharide (LPS) regulates peroxide to affect the development of nasopharyngeal carcinoma by suppressing Act1 expression. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6139-6145. (Abstract IJCEP0051051, Full text PDF).

Fangmin Chen, Bo Yan, Jiaqi Shi, Yu Chen, Dengbao Li, Xinan Jiang, Deshuai Ren: Screening and identification of antisense accessible sites of the human telomerase reverse transcriptase gene in prostate cancer cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6146-6156. (Abstract IJCEP0051984, Full text PDF).

Ji-Wei Liu, Lin Mao, Zhi-Chuan Zhu, Kui Li, Lu-Jian Liao, Zhi-Qi Xiong, Ze-Lan Hu, Jing Zheng:
DSTYK knockout affects the architecture of F-actin cytoskeleton in mouse renal proximal convoluted tubules. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6157-6169. (Abstract IJCEP0052103, Full text PDF).

Dandan Ma, Detian Xie, Yufeng Chu, Chunping Li, Man Chen, Linlin Zhang, Jicheng Zhang, Chunting Wang: RhoA/ROCK1 signaling pathway is involved in proliferation and differentiation in human lung fibroblast cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(5):6170-6178. (Abstract IJCEP0048734, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711